عضویت

الماس

120,000 IRT / ماهانه

پرتال 


 • 400,000 IRT, صورتحساب هر 3 ماه
 • 1,200,000 IRT, صورتحساب سالانه
 • بدون هزینه راه اندازی
 • نامحدود نوشته‌ها
 • نامحدود برگه‌ها
 • نامحدود رسانه
 • نامحدود محصولات
 • 2 سایت
 • 1GB فضای دیسک هر سایت
 • نامحدود بازدید در هر ماه
 • 7 روز آزمایش رایگان
بسته ویژه

طلایی

70,000 IRT / ماهانه

فروشگاهی و سازمانی 


 • 200,000 IRT, صورتحساب هر 3 ماه
 • 700,000 IRT, صورتحساب سالانه
 • بدون هزینه راه اندازی
 • نامحدود نوشته‌ها
 • نامحدود برگه‌ها
 • نامحدود رسانه
 • نامحدود محصولات
 • 1 سایت
 • 1GB فضای دیسک هر سایت
 • نامحدود بازدید در هر ماه
 • 7 روز آزمایش رایگان

نقره ای

40,000 IRT / ماهانه

وبسایت های کم بازدید 


 • 120,000 IRT, صورتحساب هر 3 ماه
 • 400,000 IRT, صورتحساب سالانه
 • بدون هزینه راه اندازی
 • نامحدود نوشته‌ها
 • نامحدود برگه‌ها
 • نامحدود رسانه
 • نامحدود محصولات
 • 1 سایت
 • 500MB فضای دیسک هر سایت
 • 100,000 بازدید در هر ماه
 • 7 روز آزمایش رایگان

برنزی

رایگان!

مناسب وبلاگ نویسی 


 • -
 • -
 • بدون هزینه راه اندازی
 • 999 نوشته‌ها
 • 10 برگه‌ها
 • 100 رسانه
 • 10 محصولات
 • 1 سایت
 • 50MB فضای دیسک هر سایت
 • 2,000 بازدید در هر ماه
 • -
 1. انتخاب طرح
 2. انتخاب الگو
 3. اطلاعات سایت
 4. اطلاعات حساب